Krakau (Kraków), Polen

Fakultät für Internationale und Politische Studien

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Gruppe der einzelnen Richtungen: Sozialwissenschaften

Kontakt:

Telefon:
+(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
Privacy Policy