Danzig (Gdańsk), Polen

Fakultät für Chemie

Wydział Chemii

Gruppe der einzelnen Richtungen: exakte Naturwissenschaften, Umwelt
1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996). Kolejnym dziekanem był prof. Bernard Lammek (1996-2002) - obecnie rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 funkcję dziekana pelnil prof. Lech Chmurzyński. Aktualnie (od roku 2008) funkcję tę sprawuje prof. Andrzej Wiśniewski.
Privacy Policy