Danzig (Gdańsk), Polen

Fakultät für Betriebswirtschaft

Wydział Zarządzania

Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung
Wydział Zarządzania jest jednym z 10 wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i jednym z dwóch wydziałów zlokalizowanych w Sopocie. Prowadzi 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Łącznie na Wydziale Zarządzania kształci się około 5 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu: zarządzania, informatyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, rachunkowości. Plan i program studiów są tak skonstruowane i w taki sposób aktualizowane, aby absolwent Wydziału Zarządzania łączył ogólną wiedzę z różnych dyscyplin ekonomicznych z dobrą znajomością wybranej przez siebie specjalności. Najlepsi studenci mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów. Wydział Zarządzania posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji (budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32

Privacy Policy